Wie zijn wij?

MSA Nederland is een koepelvereniging van islamitisch geïnspireerde studentenverenigingen in Nederland. Als koepelorganisatie wensen wij moslimstudenten te verenigen, te inspireren en te steunen om te excelleren in de maatschappij.

Onze prioriteiten liggen bij het vertegenwoordigen van de belangen van moslimstudenten op nationaal niveau en het ondersteunen van de moslimstudenten in hun behoeftes die liggen op het raakvlak van het studentenleven en hun religieuze identiteit.

Geschiedenis

Moslimstudenten Associatie Nederland (MSA Nederland) is nu een feit. Maar hoe is MSA Nederland tot stand gekomen?

Missie & Visie

Als koepelorganisatie verenigen, inspireren en steunen wij moslimstudenten om te excelleren in de maatschappij.

Projecten

Om de belangen van moslimstudenten op nationaal vlak optimaal te behartigen, ontwikkelen wij projecten en activiteiten.

9

Aangesloten studentenverenigingen

7

Nederlandse steden

2

Vrienden van MSA Nederland

0

Samenwerkingspartners

Aangesloten studentenverenigingen

Vrienden van MSA Nederland

Naast de aangesloten verenigingen, onderhoudt MSA Nederland ook een netwerk van ‘Vrienden van MSA Nederland’. Dit zijn organisaties die wij relevant achten voor onze doelgroep en die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen. Deze organisaties zitten vaak met ons aan tafel en werken met ons samen aan een sterke gemeenschap van en voor moslimstudenten. Je kunt hen ontmoeten tijdens ons jaarlijkse event.

Sluit je aan bij MSA Nederland!

Wij staan open voor nieuwe lidmaatschappen van studentenverenigingen met een islamitische grondslag.

Nieuws

  • Op zaterdag 18 februari organiseerden wij onze eerste informatiebijeenkomst ‘Meet MSA’ v...

  • MSA Nederland heeft middels een enquête de moslimstem direct betrokken in het opstartproces. Het ver...

Sponsoren

Wij hebben een groot bereik onder moslimstudenten en kunnen jullie organisatie helpen om hen te bereiken, om gemeenschappelijke doelen te behalen.