Missie en Visie

De missie en visie die de leidraad vormen voor MSA Nederland

Conform onze missie, visie en strategische doelen faciliteren en behartigen wij de belangen van onze lidverenigingen op nationaal vlak.

Missie

MSA NL streeft ernaar de moslimstudentengemeenschap te versterken op religieus, academisch en professioneel vlak. We doen dit door islamitisch geïnspireerde studentenverenigingen te verenigen, versterken en ondersteunen, opdat zij excelleren in het vertegenwoordigen en ondersteunen van moslimstudenten op de campus. Ook trachten wij de stem van Nederlandse moslimstudenten op verschillende domeinen te representeren. Zo ontwikkelen we religieus geïnspireerde change makers die een waardevolle impact hebben op de Nederlandse samenleving.

Visie

We streven naar een sterke en trotse gemeenschap van moslimstudenten die een grote en waardevolle impact hebben op de Nederlandse samenleving.

Strategische doelen

EXTERN

1) Eenheid onder moslimstudenten(verenigingen). Dit bereiken we door aangesloten verenigingen middels evenementen en projecten met
elkaar in contact te brengen. Daarnaast worden er projecten ontwikkelt die studenten uit verschillende steden met elkaar verbindt.

2) Alle aangesloten studentenverenigingen van MSA Nederland werken financieel en operationeel duurzaam. Dit bereiken we door
verenigingen te ondersteunen in hun ontwikkeling middels ontwikkelingsinterventies.
 
3) We werken aan het zijn van een stem voor de Nederlandse moslimstudenten door op te komen voor hun belangen en rechten. Dit
doen we door effectief te interacteren met onderwijsinstanties, politiek en media. Dit vereist een goed opgebouwd netwerk en een
mediastrategie dat zowel voorziene als onvoorziene situaties dekt.
 
INTERN
 
1) We hebben een interne organisatiestructuur dat duurzaamheid
waarborgt. We werken aan:
– Financiële duurzaamheid
– Efficiënte werkwijze
– Interne trainingen en goede HR