Missie & Visie

De missie & visie van MSA Nederland.
Missie
MSA Nederland streeft ernaar de moslimstudenten-gemeenschap te versterken op religieus, academisch en professioneel vlak. We doen dit door islamitisch geïnspireerde studentenverenigingen te verenigen, versterken en ondersteunen, opdat zij excelleren in het vertegenwoordigen en ondersteunen van moslimstudenten op de hogescholen en universiteiten. Ook trachten wij de stem van Nederlandse moslimstudenten op verschillende domeinen te representeren. Zo ontwikkelen we religieus geïnspireerde change makers die een waardevolle impact hebben op de Nederlandse samenleving.
Visie
We streven naar een sterke en trotse gemeenschap van moslimstudenten die een grote en waardevolle impact hebben op de Nederlandse samenleving.
Allah houdt ervan dat als iemand van jullie een daad verricht, hij dat perfectioneert.

- Profeet Muhammad sallallahu 'alayhi wasallam