Missie & Visie

De missie & visie van MSA Nederland.
Missie

Als koepelorganisatie verenigen, inspireren en steunen wij moslimstudenten om te excelleren in de maatschappij.

Verenigen

Door alle studentenverenigingen met islamitische achtergrond te verenigen, verbinden wij alle aangesloten en bereikte studenten verspreid over heel Nederland. Wij bieden hen de mogelijkheid om tijdens ons jaarlijkse evenement met elkaar in contact te komen. Verenigen ligt ten grondslag aan het creëren van eenheid. Deze eenheid zal leiden tot een sterkere positie van onze doelgroep in de maatschappij. Zo streven wij naar het laten horen van een verenigde sterke stem van de moslimstudent.

Inspireren

Wij inspireren studenten door hen aan te moedigen in excellentie. Wij brengen hen in contact met rolmodellen en moedigen aan om hun verantwoordelijkheid in deze maatschappij op eigen wijze te dragen.

Steunen

Om draagvlak te creëren voor moslimstudenten is steun ontzettend belangrijk. Wij zetten ons op verschillende (onderwijs)instellingen in om de belangen van deze groep te behartigen.

Excelleren

Excellentie gaat voor ons verder dan studeren. Wij moedigen studenten aan om het beste uit zichzelf te halen. Wij realiseren ons dat wij een grote gunst ondervinden om zowel hoogopgeleid als moslim te zijn. De verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken is dat wij streven naar excellentie in alles wat wij doen.

Missie

Als koepelorganisatie verenigen, inspireren en steunen wij moslimstudenten om te excelleren in de maatschappij.

Verenigen

Door alle studentenverenigingen met islamitische achtergrond te verenigen, verbinden wij alle aangesloten en bereikte studenten verspreid over heel Nederland. Wij bieden hen de mogelijkheid om tijdens ons jaarlijkse evenement met elkaar in contact te komen. Verenigen ligt ten grondslag aan het creëren van eenheid. Deze eenheid zal leiden tot een sterkere positie van onze doelgroep in de maatschappij. Zo streven wij naar het laten horen van een verenigde sterke stem van de moslimstudent.

Inspireren

Wij inspireren studenten door hen aan te moedigen in excellentie. Wij brengen hen in contact met rolmodellen en moedigen aan om hun verantwoordelijkheid in deze maatschappij op eigen wijze te dragen.

Steunen

Om draagvlak te creëren voor moslimstudenten is steun ontzettend belangrijk. Wij zetten ons op verschillende (onderwijs)instellingen in om de belangen van deze groep te behartigen.

Excelleren

Excellentie gaat voor ons verder dan studeren. Wij moedigen studenten aan om het beste uit zichzelf te halen. Wij realiseren ons dat wij een grote gunst ondervinden om zowel hoogopgeleid als moslim te zijn. De verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken is dat wij streven naar excellentie in alles wat wij doen.

Visie

Als MSA hebben wij de ambitie om een platform te vormen op basis van eenheid, door alle islamitisch georiënteerde studentenverenigingen in Nederland te verenigen. Met dit platform wensen wij eenheid te creëren onder de moslimgemeenschap. Wij zetten ons in om studenten te inspireren om het maximale uit hun studententijd te halen, door hen handvatten te bieden om zich op religieus, academisch en sociaal vlak te ontwikkelen. Wij willen een krachtige stem voor moslimstudenten in de samenleving, om hen zo in staat te stellen de eigen belangen te behartigen. Ons streven is een gemeenschap van succesvolle moslimstudenten die met trots hun identiteit uitdragen.

 

Het bovenstaande gaan wij onder meer bereiken door het onderhouden van goede contacten met onderwijsinstellingen en andere organisaties die relevant zijn voor onze doelgroep. Wij bouwen aan een netwerk door de studenten jaarlijks bij elkaar te brengen op een landelijk evenement. Dit event staat in het teken van ‘inspireren en geïnspireerd worden’.

 

Met MSA Nederland willen wij een ambitieus moslimstudenten netwerk vormen dat een sterke positie bekleed in de Nederlandse samenleving.

Allah houdt ervan dat als iemand van jullie een daad verricht, hij dat perfectioneert.

- Profeet Muhammad sallallahu 'alayhi wasallam