Bestuurslid
Voorzitter

Als voorzitter van MSA Nederland geef je leiding aan de organisatte en bewaak je dat de missie en visie van MSA Nederland nageleefd wordt. Onder jouw leiding worden gestelde doelen behaald. Deze rol geeft je de mogelijkheid om je leiderschap en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Dit doe je terwijl je een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van de moslimstudentengemeenschap. De voorzitter vormt samen met de vicevoorzitter en secretaris het kernbestuur.

Hoofdtaken

 • Het geven van leiding aan de organisatie, bestaande uit een zes bestuursleden en zes ondersteunende teams;
 • Het besturen van de organisatie op strategisch niveau; het uitdragen en vormgeven van de missie en visie zoals beschreven in het meerjarenplan;
 • Het controleren van de uitvoering van de genomen besluiten;
 • Hoofdbewaker van de statuten;
 • Toezien op de goede taakverdeling binnen het bestuur en de ondersteunende teams;
 • Het leiden van vergaderingen;
 • Het representeren van de organisatie naar derden;
 • Het inspireren en enthousiasmeren van bestuurs- en teamleden;
 • Onderhoudt samen met manager Advocacy & Communication het contact met FEMYSO en is aanwezig bij de General Assembly van FEMYSO;
 • Onderhoudt relaties met samenwerkingspartners.

Criteria

 • ...ervaring als bestuurslid bij een islamitisch geïnspireerde studentenvereniging of MSA Nederland;
 • ...een HBO/WO student met behaalde propedeuse OF young professional, max 5 jaar afgestudeerd;
 • ...een minimale tijdsbesteding van 12 uur per week. Een dubbele bestuursfunctie wordt sterk afgeraden.

Elk bestuurslid komt in aanmerking voor een wettelijk bepaalde maandelijkse vrijwilligersvergoeding van (in 2024) €210.

Vragenlijst

Let op dat dit een uitgebreide vragenlijst is. Het is sterk aangeraden om je voortgang in een document op te slaan en daarna pas deze vragenlijst in te vullen.

Ik ben

Opleiding

Propedeuse behaald?

Over je sollicitatie

Heb je bestuurs- en/of commissie-ervaring bij een islamitisch geïnspireerde studentenvereniging?
Hier ben/was ik

Motivatie

MSA Nederland gerelateerd

Functiegerelateerd

Persoonlijke vragen

Tot slot

Ik ga hierbij akkoord dat er contact wordt opgenomen met de door mij doorgegeven referent.
Ik ga hierbij akkoord dat deze ingevulde vragenlijst wordt gedeeld met de sollicitatiecommissie.
Ik ga hierbij akkoord dat deze ingevulde vragenlijst naar de lidverenigingen wordt gestuurd ter voorbereiding voor de selectiedag mocht de sollicitatiecommissie mij aandragen voor een bestuursfunctie.