Projecten

MSA Nederland in de praktijk

Wij proberen als koepelorganisatie de belangen van moslimstudenten op nationaal vlak zo goed mogelijk te behartigen. Dit doen wij door verschillende projecten en activiteiten, respectievelijk te ontwikkelen en te organiseren. Hieronder volgt een greep uit de projecten en activiteiten waar wij momenteel mee bezig zijn.

Projecten
 

Gebedsruimten

 

Het gebed. Elke moslim verricht het gebed vijf maal per dag. Als student komt het vaak voor dat jij je gedurende de gebedstijden op jouw onderwijsinstelling bevindt. Het is daarom essentieel om daar de faciliteiten te hebben om het gebed te kunnen verrichten. Het gebedsruimteproject is daarom één van de belangrijkste projecten waar MSA zich voor inzet. Met dit project willen wij ondersteuning bieden voor studenten die zich willen in zetten voor het realiseren van een gebeds- of stilteruimte op hun onderwijsinstelling. Sommige universiteiten en hogescholen bieden helaas nog niet deze broodnodige faciliteiten voor de moslimstudenten.

 

Sparcommissies

 

Wij willen ervoor zorgen dat aangesloten studentenverenigingen zich op professioneel vlak ontwikkelen. Dit willen wij bereiken door het delen van ‘best practices’. Dit doen wij door specifieke commissies op te richten waarbij kennis, ervaring en ideeën uitgewisseld worden tussen de verenigingen. Deze zogeheten sparcommissies worden gevormd met bestuursleden die dezelfde taken hebben in hun lokale studentenvereniging. De commissies komen om de de zoveel tijd bijeen om elkaar te versterken.

 

H’alaqah 

 

Taalkundig betekent h’alaqah in het Arabisch een kring, h’alaqaat is het meervoud van h’alaqah. Het concept h’alaqah is een religieuze bijeenkomst. H’alaqah is een vorm van het gezamenlijk bestuderen van de Qur’an, om zo een bepaald bewustzijn te creëren van de Qu’ran. Vanuit MSA Nederland willen wij onszelf en de studenten in Nederland het belang meegeven van dit concept.

 

H’alaqah is ook een sunnah van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen die ook na zijn dood is voortgezet, en die wordt beschreven als volgt in de h’adith: “Er komt geen gezelschap bijeen in de huizen van Allah, het Boek van Allah reciterend en bestuderend, of rust zal op hen neerdalen, genade zal hen bedekken, de engelen zullen hen omringen en Allah zal hen noemen bij degenen die met Hem zijn” [Sah’ih’ Muslim, boek 9, hadith 1023].

 

Het doel van MSA Nederland is om het concept van h’alaqah weer tot leven te brengen in Nederland. In verschillende landen zoals Engeland, Amerika, Egypte, Turkije, Marokko en Indonesië is dit concept niet onbekend. Wij willen studenten stimuleren om naast hun drukke studentenperiode een sterke band te creëren met de Qur’an. Wij helpen studenten dit op een praktische manier te plannen en om hiermee duurzaam aan de slag te gaan.
De uitvoering van h’alaqaat heeft meerdere vormen. Vanuit MSA Nederland bieden wij studenten de mogelijkheid om een eigen h’alaqah te starten op de campus. Dit doen wij door het delen van h’alaqah-stappenplannen en het aanbieden van verschillende uitvoerbare opties. Om ervoor te zorgen dat lokale h’alaqah een goede start maken, zullen er plaatselijk verschillende workshops plaatsvinden. Tevens wordt er in de loop van het jaar verschillende literatuur verzameld en vertaald, zodat studenten makkelijker toegang krijgen tot rijke klassieke islamitische bronnen.

Benieuwd of er aankomende evenementen gepland staan in onze agenda?