Projecten

MSA Nederland in de praktijk

Wij proberen als koepelorganisatie de belangen van moslimstudenten op nationaal vlak zo goed mogelijk te behartigen. Dit doen wij door verschillende projecten en activiteiten, respectievelijk te ontwikkelen en te organiseren. Hieronder volgt een greep uit de projecten en activiteiten waar wij momenteel mee bezig zijn.

Projecten

Qalam

Wij zullen op onze website een essaypagina genaamd Qalam lanceren. Hier hebben moslimstudenten de gelegenheid om essays te publiceren. Wij willen hiermee het directe en het individuele contact met de moslimstudenten niet verliezen.

i-Netwerk

Wij willen ervoor zorgen dat moslimstudenten en alumni samen in een islamitisch netwerk (i-netwerk) belanden. Dit zal bijdragen aan het vinden van stage- en/of baanmogelijkheden. Wij willen dit i-netwerk verwezenlijken door netwerkmogelijkheden tijdens evenementen aan te bieden. Wij zijn verder ook bezig met de ontwikkeling van een netwerkdatabase hiervoor, hier volgt binnenkort meer informatie over.

Samenwerkingspartners

Wij werken graag samen met organisaties die een belangrijke rol hebben tijdens en kort na de studententijd van moslimstudenten, om mede hun belangen te behartigen.

Gebedsruimten

Wij hebben als doel om de studententijd van moslimstudenten zo makkelijk mogelijk te maken. Hierin speelt het kunnen verrichten van het dagelijkse gebed een belangrijke rol, gezien het een primaire behoefte is van een moslim. Wij willen in eerste instantie zoveel mogelijk ruimten per universiteit lokaliseren, zodat moslimstudenten kunnen zien waar zij het gebed kunnen verrichten. Wij willen in de toekomst verder een actieve rol spelen in de realisatie van nieuwe ruimten.

Sparcommissies

Wij willen ervoor zorgen dat aangesloten studentenverenigingen zich op professioneel vlak ontwikkelen. Dit willen wij bereiken door het delen van ‘best practices’. Dit doen wij door specifieke commissies op te richten waarbij kennis, ervaring en ideeën uitgewisseld worden tussen de verenigingen. Deze zogeheten sparcommissies worden gevormd met bestuursleden die dezelfde taken hebben in hun lokale studentenvereniging. De commissies komen om de de zoveel tijd bijeen om elkaar te versterken.

Activiteiten

MSA Nederland: Eenheid in Diversiteit
Wij organiseren elk jaar een groot evenement samen met alle aangesloten studentenverenigingen. Deze avond staat in de trant van netwerken en bewustwording. Tijdens dit evenement spelen actuele zaken een belangrijke rol. Tegelijkertijd is het een uitstekende kans om kennis te maken met ons en inzicht te krijgen op de projecten waar wij mee bezig zijn. Er is verder ook de mogelijkheid om meer informatie over de aangesloten studentenverenigingen te krijgen.

MSAwards

Tijdens het jaarlijks evenement zullen er drie MSAwards worden uitgereikt. Deze awards worden uitgereikt aan moslimstudenten die volgens jullie een succes vormen in de volgende drie categorieën:

 

1. Het Academisch Succes Award
2. De Maatschappelijke Impact Award
3. The Young Professional Award

 

Wij vinden het belangrijk dat succesvolle moslimstudenten op z’n minst eens per jaar de mogelijkheid moeten krijgen om hun verhaal met ons te delen. Zodoende hebben wij besloten om tijdens ons jaarlijks evenement een moment vrij te maken voor deze studenten. Er wordt tijdens het jaarlijks evenement per categorie een winnaar van het jaar uitgekozen en deze persoon ontvangt de desbetreffende MSAward. Zowel de winnaars als de overige genomineerde worden in gelegenheid gesteld om hun succes toe te lichten. Iedereen heeft de mogelijkheid om een succesvolle moslimstudent te nomineren.

Benieuwd of er aankomende evenementen gepland staan in onze agenda?