Projecten

MSA Nederland in de praktijk

Wij proberen als koepelorganisatie de belangen van moslimstudenten op nationaal vlak zo goed mogelijk te behartigen. Dit doen wij door verschillende projecten en activiteiten, respectievelijk te ontwikkelen en te organiseren. 

Activiteiten 

Nationale Moslimstudenten Enquete

Om studenten in staat te stellen zich optimaal te ontplooien in het onderwijs is het essentieel dat studenten zich welkom voelen op hun onderwijsinstelling. Om die reden lanceert MSA in samenwerking met Moslimpeil in het voorjaar de Nationale Moslimstudenten Enquete met als doel het landelijk in kaart brengen van de mate van inclusie die moslimstudenten ervaren op hun onderwijsinstellingen in het MBO, HBO en WO. De enquete bestaat uit 44 vragen en hebben betrekking op verschillende thema’s, zoals stilteruimtes, discriminatie, rente op de studielening en de beschikbaarheid van halal eten. Met de resultaten kunnen we knelpunten signaleren en op een adequatere wijze de belangen van Nederlandse moslimstudenten behartigen.

Nationale MSA Iftar

Op onze jaarlijkse Nationale MSA Iftar komen we bij elkaar om samen de iftarmaaltijd, waarin traditioneel het vasten in de maand Ramadan wordt verbroken, te nuttigen. Op deze manier brengen we op een laagdrempelige manier partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, politiek, maatschappelijk middenveld en overheid in contact met leden uit onze achterban, Nederlandse moslimstudenten en young professionals.

 

Townhall sessie NCDR

Op woensdag 29 maart organiseert MSA NL in samenwerking met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) een townhallsessie over het onderwerp moslimdiscriminatie. Tijdens de townhallsessie zullen jonge moslims in gesprek gaan met elkaar en met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, overheid, onderzoeksveld, en andere maatschappelijke organisaties. Het evenement bestaat uit twee plenaire panels, breakout-sessies en een iftar waarbij gesproken wordt over de huidige stand van zaken rondom discriminatie van jonge moslims. Ook kijken we vooruit naar de stappen die nodig zijn om inclusie te bewerkstelligen. Meld je aan vóór 24 maart om 23:59 door te drukken op de volgende link: https://forms.gle/8M1VTviCe6bDckST6.

 

Stilte- en gebedsruimtes

Het gebed. Elke moslim verricht het gebed vijf maal per dag. Als student komt het vaak voor dat jij je gedurende de gebedstijden op jouw onderwijsinstelling bevindt. Het is daarom essentieel om daar de faciliteiten te hebben om het gebed te kunnen verrichten. Het gebedsruimteproject is daarom één van de belangrijkste projecten waar MSA zich voor inzet. Met dit project willen wij ondersteuning bieden voor studenten die zich willen in zetten voor het realiseren van een gebeds- of stilteruimte op hun onderwijsinstelling. Sommige universiteiten en hogescholen bieden helaas nog niet deze broodnodige faciliteiten voor de moslimstudenten.

  

Benieuwd of er aankomende evenementen gepland staan in onze agenda?