Projecten

MSA Nederland in de praktijk

Wij proberen als koepelorganisatie de belangen van moslimstudenten op nationaal vlak zo goed mogelijk te behartigen. Dit doen wij door verschillende projecten en activiteiten, respectievelijk te ontwikkelen en te organiseren. Hieronder volgt een greep uit de projecten en activiteiten waar wij momenteel mee bezig zijn.

Projecten

Qalam

 

Alle moslimstudenten zijn gezegend met twee grote gunsten: de Islam en de mogelijkheid om te studeren. Dit biedt moslimstudenten de unieke mogelijkheid om islamitische inzichten te combineren met academische inzichten zoals dit ten volle gebeurde ten tijde van het islamitische gouden tijdperk. Met Qalam moedigen wij moslimstudenten aan om gebruik te maken van hun unieke positie door het schrijven van academische, inspirerende en maatschappelijke analyses.

 

Qalam biedt moslimstudenten een platform om inzichten op te doen en te delen met een groter publiek. Ook staan wij open voor tips om artikelen te delen die door anderen zijn geschreven, hiervoor hebben wij de categorie “beste van het web”. Dus wil jij nieuwe inzichten opdoen of heb jijzelf een scriptie of essay geschreven die een groter publiek verdient? Deel dan nu jouw artikel ter publicatie of verrijk jezelf door te lezen op Qalam!

 

“Lees, en jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen. Hij heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet.” (Qur’an 96:3-5)

i-Netwerk

 

Wij willen ervoor zorgen dat moslimstudenten en alumni samen in een islamitisch netwerk (i-netwerk) belanden. Dit zal bijdragen aan het vinden van stage- en/of baanmogelijkheden. Wij willen dit i-netwerk verwezenlijken door netwerkmogelijkheden tijdens evenementen aan te bieden. Wij zijn verder ook bezig met de ontwikkeling van een netwerkdatabase hiervoor, hier volgt binnenkort meer informatie over.

Gebedsruimten

 

Het gebed. Elke moslim verricht het gebed vijf maal per dag. Als student komt het vaak voor dat jij je gedurende de gebedstijden op jouw onderwijsinstelling bevindt. Het is daarom essentieel om daar de faciliteiten te hebben om het gebed te kunnen verrichten. Het gebedsruimteproject is daarom één van de belangrijkste projecten waar MSA zich voor inzet. Met dit project willen wij ondersteuning bieden voor studenten die zich willen in zetten voor het realiseren van een gebeds- of stilteruimte op hun onderwijsinstelling. Sommige universiteiten en hogescholen bieden helaas nog niet deze broodnodige faciliteiten voor de moslimstudenten.

Sparcommissies

 

Wij willen ervoor zorgen dat aangesloten studentenverenigingen zich op professioneel vlak ontwikkelen. Dit willen wij bereiken door het delen van ‘best practices’. Dit doen wij door specifieke commissies op te richten waarbij kennis, ervaring en ideeën uitgewisseld worden tussen de verenigingen. Deze zogeheten sparcommissies worden gevormd met bestuursleden die dezelfde taken hebben in hun lokale studentenvereniging. De commissies komen om de de zoveel tijd bijeen om elkaar te versterken.

Anti-moslimdiscriminatie

 

Moslimdiscriminatie komt anno 2018 nog veel voor. Dit blijk niet alleen uit onderzoek maar horen wij ook vanuit onze aangesloten studentenverenigingen. MSA NL wilt zich op nationaal niveau gaan inzetten om moslimdiscriminatie tegen te gaan. Wij focussen ons hierbij specifiek op moslimdiscriminatie onder de studenten.

 

Ons plan van aanpak bestaat uit 2 delen:
1) Faciliteren van meldpunten: 
Uit onderzoek blijkt dat moslimdiscriminatie vaker voorkomt dan gemeld wordt. Dat is een groot probleem. Het melden van discriminatie geeft informatie over hoe, waar, wanneer en op welke manier moslimdiscriminatie voorkomt. Deze informatie is nodig om discriminatie te voorkomen en bestrijden. 
Om deze informatie te verzamelen en ons hard te kunnen maken tegen moslimdiscriminatie zullen we vanuit MSA NL een online meldpunt faciliteren. Hierbij voeren we actief campagnes op verschillende universiteiten en hogescholen om studenten te motiveren om moslimdiscriminatie te melden.
2) Inspiratietour
: Weerbaar worden in een samenleving waar discriminatie voorkomt, dat is het doel van de inspiratietour. Uit de slachtofferrol en jezelf zodanig ontwikkelen dat discriminatie je niet klein houdt. Met een inspiratietour door Nederland, langs hogescholen en universiteiten, proberen we moslimstudenten weerbaar te maken tegen moslimdiscriminatie. Onderdeel van de inspiratietour kunnen bijvoorbeeld interessante workshops en lezingen zijn.

 

Waar staan we nu?
Op het moment zijn we nog bezig met het opzetten van het project.

H’alaqah 

 

Taalkundig betekent h’alaqah in het Arabisch een kring, h’alaqaat is het meervoud van h’alaqah. Het concept h’alaqah is een religieuze bijeenkomst. H’alaqah is een vorm van het gezamenlijk bestuderen van de Qur’an, om zo een bepaald bewustzijn te creëren van de Qu’ran. Vanuit MSA Nederland willen wij onszelf en de studenten in Nederland het belang meegeven van dit concept.

 

H’alaqah is ook een sunnah van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen die ook na zijn dood is voortgezet, en die wordt beschreven als volgt in de h’adith: “Er komt geen gezelschap bijeen in de huizen van Allah, het Boek van Allah reciterend en bestuderend, of rust zal op hen neerdalen, genade zal hen bedekken, de engelen zullen hen omringen en Allah zal hen noemen bij degenen die met Hem zijn” [Sah’ih’ Muslim, boek 9, hadith 1023].

 

Het doel van MSA Nederland is om het concept van h’alaqah weer tot leven te brengen in Nederland. In verschillende landen zoals Engeland, Amerika, Egypte, Turkije, Marokko en Indonesië is dit concept niet onbekend. Wij willen studenten stimuleren om naast hun drukke studentenperiode een sterke band te creëren met de Qur’an. Wij helpen studenten dit op een praktische manier te plannen en om hiermee duurzaam aan de slag te gaan.
De uitvoering van h’alaqaat heeft meerdere vormen. Vanuit MSA Nederland bieden wij studenten de mogelijkheid om een eigen h’alaqah te starten op de campus. Dit doen wij door het delen van h’alaqah-stappenplannen en het aanbieden van verschillende uitvoerbare opties. Om ervoor te zorgen dat lokale h’alaqah een goede start maken, zullen er plaatselijk verschillende workshops plaatsvinden. Tevens wordt er in de loop van het jaar verschillende literatuur verzameld en vertaald, zodat studenten makkelijker toegang krijgen tot rijke klassieke islamitische bronnen.

Activiteiten

MSA Nederland: Eenheid in Diversiteit
Wij organiseren elk jaar een groot evenement samen met alle aangesloten studentenverenigingen. Deze avond staat in de trant van netwerken en bewustwording. Tijdens dit evenement spelen actuele zaken een belangrijke rol. Tegelijkertijd is het een uitstekende kans om kennis te maken met ons en inzicht te krijgen op de projecten waar wij mee bezig zijn. Er is verder ook de mogelijkheid om meer informatie over de aangesloten studentenverenigingen te krijgen.

MSAwards

Tijdens het jaarlijks evenement zullen er drie MSAwards worden uitgereikt. Deze awards worden uitgereikt aan moslimstudenten die volgens jullie een succes vormen in de volgende drie categorieën:

 

1. Het Academisch Succes Award
2. De Maatschappelijke Impact Award
3. The Young Professional Award

 

Wij vinden het belangrijk dat succesvolle moslimstudenten op z’n minst eens per jaar de mogelijkheid moeten krijgen om hun verhaal met ons te delen. Zodoende hebben wij besloten om tijdens ons jaarlijks evenement een moment vrij te maken voor deze studenten. Er wordt tijdens het jaarlijks evenement per categorie een winnaar van het jaar uitgekozen en deze persoon ontvangt de desbetreffende MSAward. Zowel de winnaars als de overige genomineerde worden in gelegenheid gesteld om hun succes toe te lichten. Iedereen heeft de mogelijkheid om een succesvolle moslimstudent te nomineren.

Benieuwd of er aankomende evenementen gepland staan in onze agenda?